WACKER Đông Nam Á - WACKER Southeast Asia


100 Năm thành lập của WACKER

Vào năm 2014, Tập đoàn WACKER sẽ kỉ niệm một trăm năm ngày thành lập của mình...

Triển lãm thương mại

Wacker Chemicals (South Asia) Pte. Ltd.

The Galen
Singapore Science Park II
Singapore 117525
Singapore

Điện thoại: +65 6542-6638

WACKER - GIẢI PHÁP SÁNG TẠO CHO NGÀY MAI

WACKER là một tập đoàn hoá chất hoạt động trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin về các hoạt động của WACKER trên khắp thế giới, xin vào xem trang mạng toàn cầu của chúng tôi (có bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Hoa).

Trang mạng WACKER Toàn cầu