Wacker Chemicals (China) Co., Ltd.

Sales Location

Guangzhou Branch Office

Huan Shi Dong Rd, Yuexiu District
Guangzhou 510064
China (Mainland)

+86 20 8212-4600 (Phone)
+86 20 8387-1584 (Fax)

Contact

Directions Print