Wacker Chemicals (Zhangjiagang) Co., Ltd.

Production Site

Zhangjiagang

78, Changjiang Road, International Chemical Industry Park
Zhangjiagang, Jiangsu Province
Zhangjiagang City 215635
China

+86 512 8164-2000 (Phone)
+86 512 8164-2017 (Fax)

Contact

Directions Print