Wacker Dymatic Silicones( Shunde) Co., Ltd.

Production Site

Zhangjiagang

503, East Changjiang Road, International Chemical Industry Park
Zhangjiagang, Jiangsu Province
Zhangjiagang City 215635
China (Mainland)

Tel.: +86 512 6100-3400 (Phone)

Contact

Directions Print