press pictures

ELASTOSIL LR 5040 - feeding teat

液体有机硅产品系列ELASTOSIL® LR 5040专门针对婴儿护理、食品接触产品、医疗技术领域而开发。有机硅仅含有极少量的挥发性成分,即使不经过热处理,也具有卓越的机械特性。

订阅图片