Về chúng tôi - WACKER Southeast Asia


Về chúng tôi

WACKER ở khu vực Đông Nam Á

CÁC SỰ KIỆN CHÍNH

WACKER là công ty hóa chất hoạt động trên quy mô toàn cầu với hơn một trăm năm lịch sử.

Chúng tôi là công ty hàng đầu về sản phẩm bán dẫn, polysilicon, polyme, silicon và các hóa chất đặc chế. WACKER hiện diện tại Đông Nam Á từ năm 1984.

Wacker Chemicals (South Asia) Pte. Ltd.

61 Science Park Road, # 06-09/12
The Galen
Singapore Science Park II
Singapore 117525
Singapore

Điện thoại: +65 6542-6638
Fax: +65 6542-6632

Ấn phẩm

information brochures

WACKER - GIẢI PHÁP SÁNG TẠO CHO NGÀY MAI

WACKER là một tập đoàn hoá chất hoạt động trên toàn thế giới. Để biết thêm thông tin về các hoạt động của WACKER trên khắp thế giới, xin vào xem trang mạng toàn cầu của chúng tôi (có bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Hoa).

Trang mạng WACKER Toàn cầu