Wacker Dymatic Silicones (Shunde) Co., Ltd.

Production Site

Zhangjiagang branch

Jiangsu Yangtze River
International Chemical Industry Park
Zhangjiagang City
China

+86 512 6100-3400 (Phone)
+86 512 6100-5696 (Fax)

Directions Print